NDF payoff

De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

EDZ project Personalized Diabetes Care

 stempel project Personalized Diabetes Care

De diabeteszorg in Nederland gaat veranderen. De zorg wordt persoonsgerichter, meer holistisch. Het NDF innovatieproject Personalized Diabetes Care is in die ontwikkeling een belangrijke gangmaker.

Meer informatie over het project, klik hier.