NDF payoff

De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

NDF Masterplan Diabetes

De NDF Zorgstandaard wordt vaak getypeerd als het kroonjuweel van de NDF. In ieder geval is het document hét zorgakkoord van het diabetesveld. Uit recent representatief onderzoek blijkt dat 90 procent van de diabeteszorgverleners werkt conform deze norm.

Dit jaar bestaat de NDF Zorgstandaard 10 jaar. We vieren dat door een nieuwe stip op de horizon te plaatsen. Het vertrekpunt is de standaard, de stip heet zorg op maat en de weg ernaar toe gaat via patiëntprofielen en zorgpaden.

Het nieuwe perspectief werd voor het eerst geschetst in Diagnose Diabetes 2025 – over de toekomst van diabeteszorg en preventie in Nederland. Het boek, dat de NDF in 2012 publiceerde, vormde de aanzet tot een nieuwe agenda voor het diabetesveld: het NDF Masterplan Diabetes.

Met het NDF Masterplan neemt het diabetesveld haar verantwoordelijkheid om te blijven innoveren en op eigen kracht, samen met vertrouwde en nieuwe partners, bij te dragen aan duurzame zorg. Waarbij wij, tien jaar innovatie getrouw, de patiënt centraal en kwaliteit voorop stellen.