NDF payoff

De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Nationaal Actieprogramma Diabetes

Het Nationaal Actieprogramma Diabetes heeft als doel de groei van diabetes in Nederland in te perken. De acties zijn gericht op preventie van DM2, of het uitstellen van complicaties bij mensen die al diabetes hebben, en goede zorg voor iedereen met diabetes. Het NAD, dat in opdracht van de overheid is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de NDF, ondersteunt zorgprofessionals in het uitvoeren van preventieactiviteiten (conform de NDF Zorgstandaard). De acties hebben betrekking op:

  • Ontwikkeling ondersteuningsaanbod voor zorgprofessionals op het gebied van diabetespreventie
  • Inventarisatie bestaande leefstijlinterventies en meer zicht op leefstijl- en zelfmanagementinterventies voor diabetes
  • Diabetespreventie en verbeterde zelfzorg voor allochtone diabetespati├źnten en hun partners
  • Cultuursensitief ondersteuningsaanbod voor zorgprofessionals.

www.actieprogrammadiabetes.nl