NDF payoff

De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

NDF Zorgstandaard

In 2003 ontwikkelde de Nederlandse Diabetes Federatie de NDF Zorgstandaard Diabetes, die onderschreven wordt door alle betrokkenen bij diabeteszorg in Nederland. In de eerste versie van de NDF Zorgstandaard werd de norm voor goede zorg voor mensen met DM2 gespecificeerd. Later kwamen daar de addenda bij voor kinderen en adolescenten en volwassenen met DM1 en voor diabetes en zwangerschap (GDM). In 2012 werd het addendum voor geïndiceerde preventie toegevoegd. Uitbreidingen op de NDF Zorgstandaard rond de thema's farmaceutische zorg en zelfmanagement zijn in ontwikkeling.
De NDF Zorgstandaard Diabetes is online beschikbaar op de website zorgstandaarddiabetes.nl.

 

 

Bezoek de website: www.zorgstandaarddiabetes.nl