NDF payoff

De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

NDF Beleid en verantwoording

De NDF is de koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt. Het beleid van de NDF wordt bepaald en gecontroleerd door de leden. De NDF werkt met een beleidscyclus van vier jaar. Het beleidsplan 2011 – 2014 kreeg in 2012 een ambitieuze uitwerking in het Masterplan Diabetes. Het Masterplan is in feite de beleidsmatige vertaalslag van de visie en aanbevelingen zoals door NDF gepresenteerd in het 2012 gepubliceerde boek Diagnose Diabetes 2025.

 

Documenten: