Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Mijn Diabetesjaargesprek – gesprekskaart

Mijn Diabetesjaargesprek – gesprekskaart Toelichting: De gesprekskaart kunt u meegeven en/of opsturen aan patiënten die binnenkort een afspraak hebben voor het diabetesjaargesprek. Op deze gesprekskaart staan 24 onderwerpen, die zijn verbeeld in aansprekende pictogrammen. De onderwerpen zijn zo samengesteld, dat alle facetten die u idealiter uit het jaargesprek wilt halen, eenvoudig voor het voetlicht komen. Patiënten kunnen voorafgaand aan het diabetesjaargesprek op deze gesprekskaart alvast aankruisen wat zij van belang vinden om te bespreken. Ook is er ruimte voor persoonlijke notities. Enkele vragen op de kaart stimuleren mensen om voorbereid de spreekkamer in te stappen.
Bestandsnaam: Toolkit Mijn diabetesjaargesprek - gesprekskaart thuis[012019].pdf
Bestandsgrootte: 1.27 MB
Change Log: downloads t/m 01-04-20: 2548