We stellen de vraag aan projectleider Heidi van Vugt. Haar antwoord: Goed, ik kan niet anders zeggen. De start van een grootschalig onderzoek als dit is altijd moeilijk. Dat weet ik uit ervaring. Je moet zoveel mensen en organisaties meekrijgen; werven, scholen, instrueren. Maar nu draait het op volle toeren. Overal worden patiënten opgeroepen voor hun tweede diabetesjaargesprek. De data stromen binnen!

0
0
0
s2sdefault

Anticiperend op de landelijke implementatie van het NDF Gespreksmodel verkennen we op dit moment hoe we als NDF het veld daarbij kunnen ondersteunen.

0
0
0
s2sdefault

Helaas bereikt onze hoogwaardige zorg niet alle groepen in de samenleving. Met name ook niet westerse immigranten en laaggeletterden. Elke zorgverlener kent die vertwijfeling: “Hebben we elkaar begrepen? Als dat maar goed gaat!” Een nieuwe website van de Nederlandse Diabetes Federatie biedt handvatten.

0
0
0
s2sdefault

NDF Personalized Diabetes Care. In februari van dit jaar heeft het onderzoek naar het gespreksmodel dat het diabetesjaargesprek moet faciliteren z’n volle omvang bereikt. Eind februari is de inclusie gestopt en de teller van deelnemende patiënten staat op bijna 1500. Dat is meer dan voldoende om al onze onderzoeksvragen adequaat te beantwoorden.

0
0
0
s2sdefault

De Nederlandse Diabetes Federatie startte dit jaar een grootschalig onderzoek in de eerste en tweede lijn naar het diabetesjaargesprek, als opvolger van de gebruikelijke jaarcontrole. In de eerste lijn namen wat betreft zorgverleners, tot nu toe alleen huisartsen deel aan het onderzoek. Dat gaat veranderen.

0
0
0
s2sdefault