Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

De NDF zet zich in voor de kwaliteit van zorg en leven van mensen met (pre-)diabetes. Voorop gesteld, onze diabeteszorg is goed! Maar het kan altijd beter. Het moet ook beter: we maken werk van persoonsgerichte diabeteszorg waarbij patiënt en zorgverlener samen plannen maken voor een optimale gezondheid, zelfmanagement en participatie.


Tegelijk weten we ook dat deze hoogwaardige diabeteszorg veel mensen met diabetes niet bereikt. Bijvoorbeeld mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, mensen die laaggeletterd zijn, immigranten van niet westerse afkomt. Ook weten we dat onze goede zorg niet altijd voldoende inspeelt op de omstandigheden en behoeften van specifieke doelgroepen, zoals jongeren en ouderen.

NDF Programma’s zijn bedoeld om structureel aandacht te geven aan doelgroepen en thema’s die dat nodig hebben. De programma’s moeten eraan bijdragen dat onze goede diabeteszorg iedereen ten goede komt en voor iedereen optimaal presteert. Programma’s zijn in de loop van de tijd meer of minder actief omdat de NDF voor de financiering ervan is aangewezen op partners vanuit het bedrijfsleven of de overheid.

0
0
0
s2smodern