Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

De Nederlandse diabeteszorg staat internationaal hoog aangeschreven. In de Euro Diabetes Index 2014 staat ons land op de tweede plaats. Nederland scoort met name op een goede multidisciplinaire aanpak van de zorg.

Cijfers uit de eerste lijn onderbouwen dat beeld. Bijna 90 procent van de mensen met diabetes type 2 is in behandeling bij de huisarts. Zij ‘scoren’ op 6 van de 10 zorgverleningsindicatoren 90% of hoger. Het HbA1c bijvoorbeeld ligt bij meer dan 94% onder de streefwaarde van 69mmol/mol. Funduscontrole, voetonderzoek en urineonderzoek op albuminurie scoren tussen de 80 en 85%.

Basis onder de ketenzorgaanpak is de NDF Zorgstandaard diabetes, waarin het veld zelf vaststelt waaraan goede diabeteszorg dient te voldoen en hoe het multidisciplinair georganiseerd dient te zijn. De standaard, inclusief addenda en met onderliggende richtlijnen, heeft belangrijk bijgedragen aan uniformering van de zorg en daarmee aan een ‘gegarandeerde’ hoge kwaliteit, overal in het land.

Toch kent het succes ook een keerzijde. Het was de Nederlandse Diabetes Federatie zelf die enige jaren geleden er al voor waarschuwde dat de zorgstandaard kan leiden tot standaard zorg, waarbij er vooral wordt afgevinkt. Er is, ook internationaal, toenemende kritiek op deze ‘disease management’ benadering die in principe geen rekening houdt met verschillen tussen mensen cq patiëntcategorieën.

Ondertussen is er groeiende consensus over het belang om de voorkeuren, wensen en mogelijkheden van de patiënt te integreren in de diabeteszorg, ten bate van de kwaliteit en doelmatigheid van die zorg. Begrippen als persoonsgerichte zorg, gezamenlijke besluitvorming en zelfmanagement staan breed in de belangstelling.

De NDF pleit voor een accentverschuiving van diseasemanagement naar zorg op maat en investeert volop in de ontwikkeling naar persoonsgerichte diabeteszorg.

 

Naar zorgstandaarddiabetes.nl

0
0
0
s2smodern