Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

De NDF staat bekend als uitvinder van de zorgstandaard, begin deze eeuw. Een concept met een enorme impact. De zorgstandaard zette de patiënt centraal, omgeven door zorgverleners van verschillende disciplines. Dat was nieuw! Je zou zelfs kunnen zeggen dat gezien in die tijd, waarin de kwaliteit van de diabeteszorg sterk varieerde, de zorgstandaard dé manier was om de zorg persoonsgericht te maken.

Het bijzondere was dat alles en iedereen mee bewoog. Het veld zelf, andere stakeholders zoals zorgverzekeraars, zelfs de randvoorwaarden pasten zich aan. De zorgketen kreeg vorm, er kwamen keten-dbc’s en er ontstonden zorggroepen. De zorgstandaard werd de basis onder het chronisch ziekenbeleid van de rijksoverheid, en is dat nog steeds.

Het veld is bepalend
De Zorgstandaard Diabetes is nog altijd het kernproduct van de NDF, autonoom en onafhankelijk door het veld zelf ontwikkeld en gedragen door alle betrokken partijen. Het is hét instrument dat ons in staat stelt om, als samenwerkend veld, een bepalende rol te spelen waar het gaat om het vaststellen en veiligstellen van de kwaliteit van de diabeteszorg en -preventie in ons land. De NDF Zorgstandaard Diabetes is daarmee een belangrijk spoor binnen de NDF Kwaliteitsagenda.

Om die bepalende rol te kunnen blijven spelen is het zaak om in te spelen op actuele ontwikkelingen. Zoals het veranderende landschap van kwaliteitsstandaarden, met o.a. de opkomst van netwerkrichtlijnen en de rol van het ZIN Register. En zoals zeker ook, de beweging die het veld maakt richting persoonsgerichte diabeteszorg en -preventie.

Naar een NDF Zorgstandaard Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
In 2019 zijn middels een uitgebreide veldverkenning ideeën opgehaald voor innovatie van de NDF Zorgstandaard diabetes. Daaruit klinkt duidelijk het signaal door dat de standaard in zijn huidige statische en beschrijvende vorm onvoldoende ondersteuning biedt voor een state of the art zorgpraktijk, laat staan voor innovatie van de zorg. Er is behoefte aan een standaard die op alle niveaus persoonsgerichte diabeteszorg en preventie ondersteunt, van consultvoering en praktijkvoering, tot en met bedrijfsvoering en samenwerking.

Zo’n standaard zou de vorm moeten krijgen van een modern informatie- en implementatieplatform met een optimale synergie tussen continue zorginhoudelijke ontwikkeling en eigentijdse informatietechnologie, dat gebruikers bedient met actuele, concreet toepasbare informatie op maat. Inhoudelijk moet een nieuwe standaard ondersteunend zijn aan de zorg-brede beweging naar persoonsgerichte zorg en preventie. Met gezamenlijke besluitvorming, zelfmanagement en het functioneren van mensen als vertrekpunt. Met aandacht voor eHealth, leefstijl en preventie, multi-morbiditeit en specifieke doelgroepen.

Het nieuwe NDF Zorgstandaard-platform zal stap voor stap worden ontwikkeld. Waarbij we ernaar streven om nieuwe onderdelen of updates op te leveren binnen het platform-concept.

Tijdens de transitie blijft de huidige bekende NDF Zorgstandaard diabetes beschikbaar via zorgstandaarddiabetes.nl

 

 

0
0
0
s2smodern