Op deze pagina enkele tools die kunnen ondersteunen bij het functioneringsgericht voorschrijven van hulpmiddelen en gezamenlijke besluitvorming.

 


Informatie ter ondersteuning van gezamenlijke besluitvorming

Let wel: bij de keuze van een diabetes hulpmiddel zal meespelen of het hulpmiddel wordt vergoed. Zie daarvoor hieronder: Vergoeding diabeteshulpmiddelen


Vergoeding diabeteshulpmiddelen


Scholingen / video's

Scholing

Video's


Achtergrondinformatie

Nederlandse richtlijnen en adviezen

Internationale richtlijnen en adviezen