Deze rubriek is een samenwerking met Amsterdam UMC, Diabetescentrum/Diabetes Mentaal.

 

Volgens de NDF Zorgstandaard diabetes dient psychosociale zorg integraal onderdeel te zijn van goede diabeteszorg. Mensen met diabetes type 2 ontvangen psychosociale zorg primair van hun huisarts en praktijkondersteuner Somatiek en/of GGZ. Zo nodig kan naar de eerstelijnspsycholoog of specialistische GGZ worden verwezen. Psychosociale zorg voor mensen met diabetes behandeld in de tweede en derde lijn is primair de verantwoordelijkheid van het multidisciplinaire diabetesteam, waar de medisch psycholoog onderdeel van is. Voor specialistische psychologische en psychiatrische hulp wordt verwezen naar de GGZ.

 

Groepsprogramma's

 

Onbegeleide zelfhulp

 

Vragenlijsten

In de NDF Richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes, zijn enkele signaleringsvragenlijsten voor depressieve klachten opgenomen. Hieronder bieden we de vragenlijsten separaat aan maar voor goed gebruik is het raadzaam kennis te nemen van de richtlijn: zie hieronder het kopje Richtlijnen.

 

Jong en diabetes

 

Richtlijnen

 

Achtergrondinformatie