Donderdag presenteert de Nederlandse Diabetes Federatie de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes. De laatste versie van de richtlijn was inmiddels vijf jaar oud, vandaar dat zorgverleners met grote belangstelling uitkijken naar deze nieuwe editie. Die is te vinden op de NDF website zorgstandaarddiabetes.nl, evenals een praktische samenvatting voor de dagelijkse praktijk. De directe url is www.zorgstandaarddiabetes.nl/richtlijnen-diabeteszorg-en-preventie 

Voeding cruciaal
Voeding en gezond eten zijn extra belangrijk voor mensen met diabetes.
Voedingstherapie is een cruciaal onderdeel van diabetesmanagement. Het
bevordert een goede bloedglucoseregulatie, verlaagt het risico op hart- en
vaatziekten en helpt complicaties te voorkomen of uit te stellen. Onderzoek
laat zien dat een gezond voedingspatroon bijdraagt aan de kwaliteit van leven
van mensen met diabetes, op de korte en langere termijn.

Voedingszorg in de keten
De NDF Voedingsrichtlijn biedt basis voor evidence based voedingszorg.
Daarbij benadrukt de richtlijn het belang van voedingszorg die geïntegreerd is
in de diabetesketen. Succesvolle voedingsvoorlichting en –educatie is alleen
mogelijk op basis van afstemming en structureel overleg tussen de verschillende
disciplines. "Het is van groot belang dat de voedings- en dieetadviezen van
alle disciplines elkaar ondersteunen en versterken", aldus de richtlijn.

Evidence based
De nieuwe richtlijn is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten
en opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met daarin behalve
voedingsdeskundigen en diëtisten, ook vertegenwoordigers van diabetespatiënten, zorgverleners en behandelaars. De werkgroep werd voorgezeten door prof. dr.Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de VU. De revisie is mede mogelijk gemaakt door het Diabetes Fonds.

Totale voedingspatroon
De nieuwe richtlijn legt minder nadruk op de afzonderlijke nutriënten, veel
meer op het totale voedingspatroon. Volgens de richtlijn zijn verschillende
voedingspatronen geschikt bij de preventie en behandeling van diabetes. De
nadruk ligt op de kwaliteit van de voeding, waarbij die persoonlijk wordt
aangepast, rekening houdend met persoonlijke wensen, culturele voorkeuren en
juiste hoeveelheid energie.

Bij mensen met diabetes type 1 ligt de nadruk op de afstemming tussen het
voedingspatroon, de koolhydratenverdeling en het insulinewerkingsprofiel, om
een optimale regulatie na te streven en daarmee complicaties te voorkomen
of uit te stellen.. Bij mensen met diabetes type 2, waarvan 80% overgewicht
heeft, ligt de nadruk voornamelijk op het bereiken of behouden van een gezond
gewicht, voldoende lichaamsbeweging en het reduceren van het risico op
cardiovasculaire complicaties.

NDF College Tour
De nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes wordt gepresenteerd in Hilversum
tijdens het NDF Symposium 'Voeding als integraal onderdeel van de behandeling'.
Tijdens dit symposium presenteert het Diabetes Fonds de brochure Lekker
en gezond eten met diabetes.

De nieuwe richtlijn is ook het onderwerp van acht geaccrediteerde
avondcursussen in het kader van de NDF
College Tour in maart. De integrale richtlijn, als ook de praktische
samenvatting ervan, zijn te downloaden op de website zorgstandaarddiabetes.nl.