De Rondetafel Diabeteszorg is een structurele samenwerking tussen partijen die in Nederland betrokken zijn bij goede diabeteszorg ter bevordering van snellere toelating en gepast gebruik van innovaties. Aan tafel zitten patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars, producenten en andere betrokkenen. Het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland, beheerder van het basispakket aan verzekerde zorg, nemen deel als waarnemer. Nico van Weert, directeur van de NDF, is voorzitter.

De Rondetafel Diabeteszorg kent drie expert-werkgroepen ten behoeve van de inhoudelijke voorbereiding van de Rondetafel-overleggen: Geneesmiddelen, Hulpmiddelen, en Leefstijlinterventies.

De deelnemers aan de overleggen bespreken innovatieve behandelingen en hulpmiddelen en doen voorstellen aan het Zorginstituut. De Wetenschappelijke Adviesraad van het Zorginstituut buigt zich over dit voorstel en werkt dit mogelijk uit in een advies aan de minister van VWS om een bepaalde behandeling of hulpmiddel op te nemen in het verzekerde pakket.